Videoundervisning ved Lars Kraggerud

Klikk på knappene under hvert tema, så går du videre til våre videoer som ligger åpent ute på Youtube.

Nattverd fra 2020-21

Spilleliste der Nattverden deles og undervises

Efeserbrevet fra 2021

Serie 1-6

Gjennomgang av Romerbrevet

Serie 1-23

Galaterbrevet fra 2020

Serie 1-4

Nådens Evangelium

Her får du grunnleggende undervisning om de første sannhetene i Bibelen. Serie 1-17

Hvordan leve i ånden Del 1

Serie 1-4

Kristenliv i hverdagen

Serie 1-7

Hvordan leve i ånden Del 2

Serie 1-4

Hvordan endre dårlige vaner?

Serie 1-4

Den troendes autoritet Del 1

Serie 1-6

Hvordan forstå bibelen bedre

Serie 1-12

Den troendes autoritet Del 2

Serie 1-5

Hvordan helbrede de syke?

Serie 1-5

Vanskelige bibelvers Del 1

Serie 1-6

Avslør vantroen og slipp troen fri

Serie 1-6

Vanskelige bibelvers Del 2

Serie 1-4

Liv og død i tungens makt

Serie 1-5

Guds ild og kraften i evangeliet

Serie 1-6

Hvordan leve i helse

Serie 1-8

Guds rettferdighet

Møte 2.nov 2014

Kontroll og maktmisbruk

Serie 1-4