Utleie av Evangeliehuset

Ønsker du å leie på Evangeliehuset ta kontakt med: Roy Lerberg Mobilnr: 907 31 673 eller  email: utleie@evhuset.no

Postadresse: Evangeliehuset Romerike, Postboks 84, 2031 Nannestad
Kontonr.: 1622 15 58867 

Org.nr.:  971270691