Nådens Evangelium

Her får du grunnleggende undervisning om de første sannhetene i Bibelen.
Serie 1-17

Gjennomgang av Romerbrevet

Serie 1-23

Kristenliv i hverdagen

Serie 1-7

Hvordan endre dårlige vaner?

Serie 1-4

Kunnskapens tre vs Livets tre

Dobbeltime nådekonferanse Mysen 2017

Hvordan forstå bibelen bedre

Serie 1-12

Hvordan helbrede de syke?

Serie 1-5

Avslør vantroen og slipp troen fri

Serie 1-6

Liv og død i tungens makt

Serie 1-5

Hvordan leve i helse

Serie 1-8

Kontroll og maktmisbruk

Serie 1-4

Hvordan leve i ånden Del 1

Serie 1-4

Hvordan leve i ånden Del 2

Serie 1-4

Nattverdens betydning

Den troendes autoritet Del 1

Serie 1-6

Den troendes autoritet Del 2

Serie 1-5

Vanskelige bibelvers Del 1

Serie 1-6

Vanskelige bibelvers Del 2

Serie 1-4

Guds ild og kraften i evangeliet

Serie 1-6

Det er Guds vilje at jeg skal være frisk

Møte 4.mars 2018

Guds rettferdighet

Møte 2.nov 2014