Nådens Evangelium

Her kan man ev ha mulighet for en liten for- klarende undertekst.
Serie 1-17

Romerbrevet Serie 1-23

Serie 1-23

Avslør vantroen og slipp troen fri

Serie 1-6

Hvordan leve i helse

Serie 1-6

Kontroll og maktmisbruk

Serie 1-4

Hvordan leve i ånden Del 1

Serie 1-4

Hvordan leve i ånden Del 2

Serie 1-4