Vår 2014

<tilbake

Modul 1 – En ny og bedre pakt
Modul 2 – Bibelens røde tråd
Modul 3 – Tro håp og kjærlighet
Dag 1 Time 1 Dag 1 Time 1 Dag 1 Time 1
Dag 1 Time 2 Dag 1 Time 2 Dag 1 Time 2
Dag 1 Time 3 Dag 1 Time 3 Dag 1 Time 3
Dag 1 Time 4 Dag 1 Time 4 Dag 1 Time 4
Dag 1 Time 5 Dag 1 Time 5 Dag 1 Time 5
Dag 1 Time 6 Dag 1 Time 6 Dag 1 Time 6
Dag 2 Time 1 Dag 2 Time 1 Dag 2 Time 1
Dag 2 Time 2 Dag 2 Time 2 Dag 2 Time 2
Dag 2 Time 3 Dag 2 Time 3 Dag 2 Time 3
Dag 2 Time 4 Dag 2 Time 4 Dag 2 Time 4
Dag 2 Time 5 Dag 2 Time 5 Dag 2 Time 5
Dag 2 Time 6 Dag 2 Time 6 Dag 2 Time 6
Modul 4 – Ånd, sjel og kropp
Modul 5 – Rettferdighet
Modul 6 – Forsoningens tjeneste
Dag 1 Time 1 Dag 1 Time 1 Dag 1 Time 1
Dag 1 Time 2 Dag 1 Time 2 Dag 1 Time 2
Dag 1 Time 3 Dag 1 Time 3 Dag 1 Time 3
Dag 1 Time 4 Dag 1 Time 4 Dag 1 Time 4
Dag 1 Time 5 Dag 1 Time 5 Dag 1 Time 5
Dag 1 Time 6 Dag 1 Time 6 Dag 1 Time 6
Dag 1 Time 7 Dag 2 Time 1 Dag 2 Time 1
Dag 2 Time 1 Dag 2 Time 2 Dag 2 Time 2
Dag 2 Time 2 Dag 2 Time 3 Dag 2 Time 3
Dag 2 Time 3 Dag 2 Time 4 Dag 2 Time 4
Dag 2 Time 4 Dag 2 Time 5 Dag 2 Time 5
Dag 2 Time 5 Dag 2 Time 6 Dag 2 Time 6
Dag 2 Time 6