Kurs 1- Modul 1-4. Vårsemester

<tilbake
Modul 1 – Nådens Evangelium
Modul 2 – Romerbrevet
Modul 3 – Kristenlivets ABC
Modul 4 – Overnaturlig liv
Dag 1 Time 1 Dag 1 Time 1 Dag 1 Time 1 Dag 1 Time 1
Dag 1 Time 2 Dag 1 Time 2 Dag 1 Time 2 Dag 1 Time 2
Dag 1 Time 3 Dag 1 Time 3 Dag 1 Time 3 Dag 1 Time 3
Dag 2 Time 1 Dag 2 Time 1 Dag 2 Time 1 Dag 2 Time 1
Dag 2 Time 2 Dag 2 Time 2 Dag 2 Time 2 Dag 2 Time 2
Dag 2 Time 3 Dag 2 Time 3 Dag 2 Time 3 Dag 2 Time 3
Dag 3 Time 1 Dag 3 Time 1 Dag 3 Time 1 Dag 3 Time 1
Dag 3 Time 2 Dag 3 Time 2 Dag 3 Time 2 Dag 3 Time 2
Dag 3 Time 3 Dag 3 Time 3 Dag 3 Time 3