Høst 2013

<tilbake
Modul 1 – Nådens Evangelium
Modul 2- Den troendes identitet
Modul 3 – Helbredelse
Dag 1 Time 1 og 2 Dag 1 Time 1 Dag 1 Time 1
Dag 1 Time 3 og 4 Dag 1 Time 2 Dag 1 Time 2
Dag 1 Time 5 Dag 1 Time 3 Dag 1 Time 3
Dag 1 Time 6 Dag 1 Time 4 Dag 1 Time 4
Dag 2 Time 1 Dag 1 Time 5 Dag 1 Time 5
Dag 2 Time 2 Dag 1 Time 6 Dag 1 Time 6
Dag 2 Time 3 Dag 2 Time 1 Dag 2 Time 1
Dag 2 Time 4 Dag 2 Time 2 Dag 2 Time 2
Dag 2 Time 5 Dag 2 Time 3 Dag 2 Time 3
Dag 2 Time 6 Dag 2 Time 4 Dag 2 Time 4
Dag 2 Time 5 Dag 2 Time 5
Dag 2 Time 6
Modul 4- Lese og forstå bibelen rett
Modul 5 – Den troendes autoritet
Modul 6 – Overnaturlig liv
Dag 1 Time 1 og 2 Dag 1 Time 1 Dag 1 Time 1
Dag 1 Time 3 Dag 1 Time 2 Dag 1 Time 2
Dag 1 Time 4 Dag 1 Time 3 Dag 1 Time 3
Dag 1 Time 5 Dag 1 Time 4 Dag 1 Time 4
Dag 1 Time 6 Dag 1 Time 5 Dag 1 Time 5
Dag 2 Time 1 Dag 1 Time 6 Dag 1 Time 6
Dag 2 Time 2 Dag 2 Time 1 Dag 2 Time 1
Dag 2 Time 3 Dag 2 Time 2 Dag 2 Time 2
Dag 2 Time 4 Dag 2 Time 3 Dag 2 Time 3
Dag 2 Time 5 Dag 2 Time 4 Dag 2 Time 4
Dag 2 Time 6 Dag 2 Time 5
Dag 2 Time 6