Gudstjenesten på Evangeliehuset

Våre møter på Evangeliehuset holdes kl 16:45 på søndagene. Den første søndagen i måneden er Gudstjenesten kl 11:00. Denne søndagen er tilrettelagt for hele familien, med illustrerte taler, litt moro for barna. Variert innhold.

Et typisk møte på Evangeliehuset starter kl 16:45 og vil vare ca 1,5 time. Møtet inneholder vitnesbyrd, lovsang, tilbedelse, kollekt til menighetens arbeid lokalt og til vårt misjonsarbeid. Du får også tale fra 25-35 min. Vi gir også mulighet til å få forbønn. Litt kaffe og snacks fra 16:45-17:00. En gang i måneden spiser vi kveldsmat sammen etter møtet. Se månedsprogram her: https://www.evhuset.no/program/

Vi tar opp en frivillig kollekt i alle møter.

Vi deler nattverd hver 14.dag. Her kan alle delta store som små.

Samme søndag som vi feirer nattverd har vi også V.I.P. barnemøte under Gudstjenesten. Dette foregår ned i peisestua vår fra ca 17:30-18:30