Gudstjenesten

Våre møter holdes kl 17:00 hver søndag med unntak av August mnd der vi har Gudstjenesten kl 19:00.

Et typisk møte her vil vare ca 1,5 time. Møtet inneholder lovsang, tilbedelse, en tale fra 35-50 min.

Vi tar opp en frivillig kollekt i alle møter.

Nattverd hver 14.dag.

Vi avslutter med felleskap og kveldsmat på 17:00 Gudstjenesten.