Gudstjenesten

Våre møter holdes kl 16:45 på søndagene. Fra Sept 2019 er den første søndagen i måneden kl 11:00

Et typisk møte her vil vare ca 1,5 time. Møtet inneholder vitnesbyrd, lovsang, tilbedelse, en tale fra 35-50 min. Vi gir også mulighet til å få forbønn.

Vi tar opp en frivillig kollekt i alle møter.

Nattverd hver 14.dag.