Bli engasjert

Her er det alltid behov for flere frivillige siden vi er i stadig vekst.

Behovene er:

Møteverter, styre Lyd, styre prosjektor og lys, ordne med kveldsmat, lovsang: både sang og spille et instrument.

Du kan melde din interesse til: lars@evhuset.no