Bok og kafe

Fra August 2019 har vi en av kveldene i måneden med kafe etter møtet i kjellerstua. Følg med på programmet

Vi har boksalg i lokalet.

.