Videoundervisning ved Rickard Sallander

Klikk på knappene under hvert tema, så går du videre til våre videoer som ligger åpent ute på Youtube.

Rickard Sallander

Hva er Nytestamentlig omvendelse? 14.Mars 2021

Rickard Sallander

Alt er blitt nytt. Serie 1-25

Rickard Sallander

Nåde ved tro. 25.06.2016