Evangeliehuset i September

Søndag 12. kl 16:45. Gudstjeneste: Lars Kraggerud taler.
Tirsdag 14. kl 19:00-21:00 Undervisning med Eli H. Skjelseth. Den Gode Timen fra kl 20:00
Onsdag 15. kl 18:00-19:30. Knutepunktet. Barn fra 2-12 år
Onsdag 15. Samlinger i husmenighetene
Søndag 19.kl 16:45. Gudstjeneste: Rickard Sallander taler
Tirsdag 21. kl 19:00-21:00. Undervisning med Rickard Sallander.”Jesu Lignelser”Den gode timen fra kl 20:00
Onsdag 22. Samlinger i husmenighetene
Fredag 24.september kl 18:00-22:30. Ungdomsklubbene. 10.12 år 18-19:45 og 13år og oppover fra 20-22:30
Søndag 26.September kl 16:45. Gudstjeneste med Lars Kraggerud
Tirsdag 28. kl 19:00-21:00. Undervisning. Den gode timen fra kl 20:00
Onsdag 29. kl 12:00. Formiddagstreff med enkel servering
Onsdag 29. kl 18:00-19:30. Knutepunktet. Barn fra 2-12 år
Onsdag 29. Samlinger i husmenighetene
Søndag 3. Oktober. kl 11:00. Gudstjeneste: Britha Lerberg mfl.