Program:

Februar:

Tirsdag 20. kl 19:00 Undervisning med Ruth Anne Sørheim. Den Gode tImen fra kl 20:00

Onsdag 21. kl 11:00. Formiddagstreff med enkel bevertning

Søndag 25. kl 16:45. Gudstjeneste med Øystein Bjerke

Tirsdag 27. kl 19:00 Undervisning med Lars Kraggerud. Den Gode Timen fra kl 20:00

Onsdag 28. kl 18:00 Knutepunktet. Barn fra 2-10 år