Program September

Søndag 10. kl.  16:45. Gudstjenestene med besøk av Evangeliesenteret som synger og vitner. Pål Andrè Wigart taler. Nattverd.

Tirsdag  12. kl.  19:00. Johnny Flem underviser. Den Gode Timen fra kl 20:00

Onsdag 13. kl 18:00 Knutepunktet- Alle barn fra 2-10 år.

Fredag  15. Ungdomssamlingene. 5.-7 kl 18-19:45 og 13. år og oppover fra kl 20:00-22:00

Søndag.17.  kl.  11.00. William Cary fra India taler taler. 

Tirsdag  19. kl.   19:00. Lars Kraggerud underviser. Den Gode Timen fra kl 20:00

Fredag  22.-Søndag 24. Nådekonferanse. Eget Program ligger på åpningssiden.

Tirsdag  26.kl   19:00. Besøk fra India. Med Stephan Sapkale. Den Gode timen fra kl 20:00.

Onsdag 27. kl 18:00. Knutepunktet

Fredag  29. Ungdomssamlingene. 5.-7.kl 18:00-19:45 8.kl + fra kl 20:00-22:00

Søndag.1.Oktober  kl 11:00 Gudstjeneste med barnekirke. Lars Kragerud og Renate Wikstrøm taler.