Evangeliehuset i oktober- Nov

Tirsdag 25.10 kl 19:00-21:00. Undervisning med Yngvar Andersen, Den Gode timen fra 20:00
Onsdag 26.10 kl 18:00-19:30. Knutepunktet.
Fredag 28.10 kl 18:00-22:30. Ungdomskveld. 11-12. år fr kl 18-20 og fra 13 år fra kl 20-22:30
Søndag 30.10. Kl 16:45. Gudstjeneste med Roy Lerberg
NOVEMBER
Tirsdag 1 .11 kl 19:00-21:00. Undervisning med Yngvar Andersen, Den Gode timen fra 20:00
Søndag 6.11. kl 11:00 Gudstjeneste. Fred Håberg taler ( Leder for Pinsemisjonen) Barnekirke i kjellerstua med Renate Wikstrøm
Mandag 7.11. Kl 18:00 Møte for alle Husmenighetsledere i kjellerstua.
Tirsdag 8 .11 kl 19:00-21:00. Undervisning med Anny Jensen, Den Gode timen fra 20:00
Onsdag 9.11 kl 18:00-19:30. Knutepunktet.
Fredag 11.11 kl 18:00-22:30. Ungdomskveld. 11-12. år fr kl 18-20 og fra 13 år fra kl 20-22:30
Søndag 13.11. kl 16:45 Gudstjeneste. Lars Kraggerud taler
Tirsdag 15 .11 kl 19:00-21:00. Undervisning med Lars Kraggerud, Den Gode timen fra 20:00
Søndag 20.11 kl 11:00. Gudstjeneste for hele familien. Med Renate Wikstrøm og Marita W.Wethelund
Tirsdag 22.11 kl 19:00-21:00. Undervisning med Lars Kraggerud, Den Gode timen fra 20:00
Onsdag 23.11 kl 18:00-19:30. Knutepunktet.
Fredag 25.11 kl 18:00-22:30. Ungdomskveld. 11-12. år fr kl 18-20 og fra 13 år fra kl 20-22:30
Søndag 27.11. kl 16:45 Gudstjeneste. Angel Traikovski taler. ( Fra Makedonia og Sveits)