Det jeg har gir jeg deg

Renate Wikstrøm – 01.sep.2019 Familiemøte kl 1100 Visualisert preken