Menighetens misjonsengasjement.

Vi er en partnermenighet med Troens Bevis Verdens Evangelisering i Sarons Dal

Menigheten holder egne møtekampanjer, seminarer og støtter også andre arbeidere i flere land.

Her har vi vårt fokus:  India, Pakistan, Filipinene og Makedonia.

INDIA:

Evangeliehuset støtter arbeid i Chopda, Dahnora og Manmad. Vi støtter bla.oppstarting av nye menigheter i disse områdene. Sammen med Filadelfiakirken Oslo startet vi med modulbibelskole i samme område fra Des 2016.

9.April 2016 var vi med på å starte Grace Church Vizag City i India sammen med lokal Pastor: John Wesley. Byen ligger i midt i landet på østkysten ved Bengalbukta.

I November 2018 arrangerer vi Pastor og lederkonferanse samt evangelieseringskampanjer. I både Vizag City og Amritsar nordvest i India mot grensen til Pakistan.

FILIPINENE:

Evangeliehuset støtter lokale menighetsplantere. Med 27 lokale kirker.

November 2018 arrangerer vi og talte på en Pastor og lederkonferanse samt flere evangelieseringskampanjer.

PAKISTAN:

Lars Kraggerud og Mikael Lewin har Møtekampanjer og pastorseminarer her.

Nytt fra mai 2018: Skypemøter med unådde mennesker i unådde områder.

Vi har holdt 9 skypemøter  siden mai 2018 med totalt 2817 mennesker som har blitt frelst. Mange sterke helbredelser. Det neste møtet planlegges å bli litt større. Lørdag 17. August 2019.

Vårt team i Pakistan følger opp alle disse som tar imot Jesus. Teamet starter huskirker, døper de nyfrelste, trener og underviser ledere og deler ut enkle hefter om tro, bøker og Bibler.

Vi holder ca 1 møte i måneden via skype.

Spredning av Boken ” Lev livet i en bedre pakt” ut i hele verden:

Her støtter Evangeliehuset Misjonær og forfatter av denne boken Mary Felde fra RomerikskirkenOKS.

I Norge:

Huskirker startet i 2018-2019:

Jessheim: Lokal leder, Ruth Anne Sørheim- Elgveien 2, 2053 Jessheim

Gjerdrum: Lokale ledere, Jytte og Jens Dein-Tømmerveien 18, 2022 Gjerdrum

Skedsmokorset: Lokal leder, Frøydis Jensen- prost Stabels vei 267, 2019 Skedsmokorset

Kjeller: Lokale ledere, Eli og Rune Skjelseth- Tuterudsvingen 4. 2007 Kjeller