Knutepunktet

Følg med på vår facebookside

Knutepunktet er menighetens barnetilbud.

Vi møtes annenhver onsdag på oddetals uker. Kl 18:-19:30 Alder 2-10 år

Knutepunktet er et tilbud for barn til og med barneskolealder. Vi holder til på Evangeliehuset på Åsgreina annenhver onsdag (oddetallsuker) fra 18.00 til 19.45. Knutepunktet er tilknyttet pinsemenigheten Evangeliehuset Romerike, og har dermed en kristen profil. En vanlig kveld består av sang, en kort andakt, lek, hobby og servering av mat.

Motto: Jesus hele livet.

Ord 22:6 ” Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel”

Joh 14:6 ”Jesus sier: Jeg er veien sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg”

Gjennom preken, oppmuntrende ord, tilstedeværelse, aktiviteter, sang, felleskap, være et forbilde m.m. vil vi skape et bilde av hvem Jesus virkelig er!

Kontaktperson: Barnepastor Renate Wikstrøm, mobil: 470 52 028,  epost: renate@hyggeutleie.no