TENTRO -Konfirmasjon

– et frikirkelig konfirmasjonsalternativ

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativ som er åpent for alle. Tentro tar tak i hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro.

Samlingene er bygd for å gi opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer.Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra Evangeliehuset Romerike som står ansvarlige for turer, gruppesamlinger og undervisningskvelder, men du kan være med på Tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv. Det stilles ingen krav til dåp, og heller ikke at du knytter deg til menigheten.

Viktige datoer:

Infomøte: Mandag 4.Juni kl 19-20
Oppstart: Fredag 21.september
Høsttur: 28.-30.September
Påsketur: 12.-14.april 2019
Avslutningssermoni: Søndag 26.Mai kl 11:00

Kontaktpersoner:

Elisabeth Fidje
Telefon:40612621

 

Ruth Anne Sørheim
Telefon:40403532

Sjekk Tentros facebookside!