Barnekirke- 1. og 3. søndagen i måneden

Menighetens Barnekirke foregår i underetasjen samtidig som det er Gudstjeneste oppe i hovedsalen
Her er vår barnepastor engasjert sammen med gode medhjelpere. Opplegg med sang, trosopplæring og mye gøy. 

Her er det barn fra 2-14 år. 

De andre søndagene vi ikke har barnekirke har vi et koselig barnerom med leker etc og med innsyn i Gudstjenesten via at vindu. I dette rommet er det også mulighet for lydoverføring fra møte dersom dette er ønskelig.

Motto:
Jesus hele livet

Kontakt: Renate Wikstrøm, mobil:920 27 245  epost:renate@hyggeutleie.no