Knutepunktet

Dette er menighetens utadrettede barnevirksomhet.
Vi møtes annenhver onsdag på oddetalls uker.

Oppstart etter sommeren i uke 35,  Onsdag 30. august kl 18:00-19:45

Alder 2-12 år

Knutepunktet er et tilbud for barn til og med barneskolealder. Vi holder til på Evangeliehuset Åsgreina annenhver onsdag (oddetallsuker) fra 18.00 til 19.45. Knutepunktet er tilknyttet pinsemenigheten Evangeliehuset, og har dermed en kristen profil. En vanlig kveld består av sang, en kort andakt, lek, hobby og servering av mat.
Visjon: ”Jesus til barna, barna til Jesus”

Ord 22:6 ” Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel”

Joh 14:6 ”Jesus sier: Jeg er veien sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg”

Gjennom preken, oppmuntrende ord, tilstedeværelse, aktiviteter, sang, felleskap, være et forbilde m.m. vil vi skape et bilde av hvem Jesus virkelig er!

 

Kontaktperson: Calle Wikstrøm, mobil: 456 01 304,  epost: calle7777@hotmail.com