Undervisning og Den Gode Timen på Evangeliehuset er:

Stedet for «Det overnaturlige»

Hver tirsdag
Kl 19:00 – 19:45: Bibelundervisning.
Her kan den som vil dele sitt vitnesbyrd, undervise fra 2-45 min. Så dette er menighetens egen treningsarena. Innimellom underviser pastorene noen serier med bibelske tema disse tirsdagskveldene.
Kl 19:45 – 20:00: Pause med kaffe etc
Kl 20:00- 21:00: Den Gode Timen.
Her samles vi for samtale, bønn og fellesskap. Dette er stedet for å bli utrustet. Her kan du bare komme å være en passiv deltager og når du føler deg trygg så kan du øve deg opp, prøve deg frem litt og bli trent i det overnaturlige av våre ledere og alle de andre som kjenner til det overnaturlige. Nådegavene blir praktisert her med stor frimodighet. Vi tar også imot bønneemner som vi ber for. Vi har sett mange bønnesvar de siste årene.
Sted: Evangeliehuset i kjellerstua.
Du kan følge med uke for uke på hva som skjer på våre facebooksider her:
https://www.facebook.com/DerGudogMenneskerTrives/