Bli i Meg. Nådekonferanse. 9.Juni 2018

https://www.youtube.com/watch?v=EFmncEymOmI&list=PL_ferbnSNeghfc5QfrO5xK8Lgmw3pjLoU&index=5

Det er Guds vilje at alle skal være friske. Gudstjeneste 14.3.2018

https://www.youtube.com/watch?v=_0xRLw2qBo4

Hvorfor Nattverd? Del 1

https://www.youtube.com/watch?v=dgZZ7dUZcE0

Hvorfor Nattverd? Del 2

https://www.youtube.com/watch?v=RxKa9eQowSc

Liv og død er i tungens makt. Del 1-5

https://www.youtube.com/watch?v=P_dj9sgJmSQ&list=PL_ferbnSNeghw-yfx7CuWZDAx3iiYSTgd

Hvordan leve i ånden. Del 1-4

https://www.youtube.com/watch?v=RxKa9eQowSc

Hvordan leve i ånden 2. Del 1-4

https://www.youtube.com/watch?v=luAlPXNincY&list=PLwbKGKXO6enRmA9yJJvyUAlzvb20j9Ane&index=4

Nådens Evangelium. Del 1-17

https://www.youtube.com/watch?v=EAOfAo5rUtg&list=PLwbKGKXO6enRmScKSvYsUrjKzs9KV7Cvp

Troens rettferdighet. Del 1-5

https://www.youtube.com/watch?v=HMf4y7bgEZM&list=PLwbKGKXO6enQrbMHhzXhz-RNbSwBgMU-i

Hvordan endre dårlige og gamle vaner. Del 1-4

https://www.youtube.com/watch?v=932lZKy0WM0&list=PLwbKGKXO6enQe_6JUp4tt94tDLOyUQZbj

Hvordan forstå vanskelige bibelvers. Del 1-6

https://www.youtube.com/watch?v=533hY2xKuSE&list=PLwbKGKXO6enSZRr57PdoFdSS1zYpR6JrY&index=1

Hvordan forstå vanskelige bibelvers 2. Del 1-4

https://www.youtube.com/watch?v=w23TkGw0m0g&list=PLwbKGKXO6enQIM6Xw14tcH3XEIvXRujVL&index=4

Hvordan leve i helse. Del 1-8

https://www.youtube.com/watch?v=6S0SLYgSp2o&list=PLwbKGKXO6enSvtKgp2hcUjGNqyujkw26D

Romerbrevet. Del 1-23

https://www.youtube.com/watch?v=CkuQkONS8JY&list=PLwbKGKXO6enTWuLIN0K5SXPwbI1c1sa2z

Hvordan gi og motta helbredelse. Del 1-5

https://www.youtube.com/watch?v=4brqxU2JCb8&list=PLwbKGKXO6enTdXnCKPsODL63oAj6dVh4T

Avslør vantroen og slipp troen fri. Del 1-6

https://www.youtube.com/watch?v=-VGrLLewMmI&list=PLwbKGKXO6enTA9KR1ZDBg2DsIJIbKAO8W

Den troendes autoritet. Del 1-6

https://www.youtube.com/watch?v=c1HfFShHW7k&list=PLwbKGKXO6enT35zRJZ3eQrCdpLNMcFB0i

Den troendes autoritet 2. Del 1-5

https://www.youtube.com/watch?v=luAlPXNincY&list=PLwbKGKXO6enRmA9yJJvyUAlzvb20j9Ane&index=4

Kristenliv i hverdagen Del 1-7

https://www.youtube.com/watch?v=NPNBTKjA9U8&list=PLwbKGKXO6enQuO_AsR_s6oNUSW8K0aT8q

Hvordan forstå bibelen bedre. Del 1-12

https://www.youtube.com/watch?v=zHERuihGTOY&list=PLwbKGKXO6enQ2EjKlKxtdi_XJK3AUbASA&index=1

Nåde og tro hører sammen. Del 1-6

https://www.youtube.com/watch?v=V-vZdrjkjzc&list=PLwbKGKXO6enQws_yC2EuORV83QzXy-jj6&index=1

Kontroll og maktmisbruk. Del 1-4 

https://www.youtube.com/watch?v=HJcy0jPBaxA&list=PLwbKGKXO6enScxZ9EA9y6pO9Nz87OmhI1

Legg igjen en kommentar