Uttalelse:

Etter en tid med nøye vurdering velger forkynner Mikael Lewin å satse på egen forkynnertjeneste uavhengig av menigheten han har vært en aktiv og kjærkommen del av i mange år. Vi ser ulikt på bruk av sosiale medier til meningsytring og dette blir et naturlig veiskille. Menigheten er veldig takknemlig for Micke’s innsats og delaktighet i misjon og forkynnelse og ønsker han Guds rike velsignelse i forkynnelse og tjeneste videre.

For menigheten Evangeliehuset Romerike, Lars Kraggerud 

Online Gudstjenste kl 16:45 hver søndag kl 16:45.  Du finner oss ved å søke opp: Evangeliehuset Romerike på Facebook og på YouTube. Vi sende også undervisning på YouTube tirsdager kl 19:00
Få en påminnelse om våre Gudstjenester på sms ved å gi oss ditt mobilnr når du melde deg på til post@evhuset.no