Online Gudstjenste kl 16:45 hver søndag kl 16:45.  Du finner oss ved å søke opp: Evangeliehuset Romerike på Facebook og på Youtube. 
På grunn av myndighetenes krav i Nannestad kommune kan vi ikke ha tirsdagssamlingene våre.
Vi vil sende undervisning på Youtube denne kvelden.
 
Få en påminnelse om våre Gudstjenester på sms ved å gi oss ditt mobilnr når du melde deg på til post@evhuset.no