Gudstjenesten

Våre møter holdes kl 17:00 hver søndag

Et typisk møte her vil vare ca 1,5 time. Møtet inneholder lovsang, tilbedelse, en tale fra 35-50 min

Vi tar opp en frivillig kollekt i alle møter.

Nattverd hver 14.dag.