Barnemøte- V.I.P

V.I.P

Menighetens barnemøter foregår annenhver søndag når det er Gudstjeneste oppe.
Det er der barna får ekstra undervisning og moro.

De andre søndagene vi ikke har V.I.P har vi et koselig barnerom med leker etc og med innsyn i Gudstjenesten via at vindu. I dette rommet er det også mulighet for lydoverføring fra møte dersom dette er ønskelig.

Visjon:
Koblet med Jesus til glede, fred og trygghet.

V.I.P Søndager – Vi varierer søndagene i løpet av en kalender måned med forskjellig opplegg.

1. V.I.P- INCLUDED
2. V.I.P- INVITERER
3. BIBEL-V.I.P
4. V.I.P- WORSHIP
5. V.I.P-OPPDRAG

Kontaktperson: Calle Wikstrøm, mobil:456 01 304  epost:calle@evhuset.no