Menighetsplanting og Nettverket: Amazing Grace Network

29. januar 2016 ble Nettverket Amazing Grace etablert.

Hjemmeside: www.amazinggrace.no

Følg med oss på Facebook

Styret i Amazingng Grace Network er: Våre egen hovedpastor Lars Kraggerud og 2.pastor Mikael Lewin, sammen med Christian Oppebøen som jobber i Evangeliesenteret.

Amazing Grace nettverket er menighetens utadrettede misjonsarbeid og vil ha fokus på å spre nådens evangelium, ved å starte nye menigheter, utruste ledere for å starte opp bibelskoler, grupper og menigheter i Norge, Sverige og ellers i hele verden.

Her ser vi for oss et «nådefelleskap» som kobler med eksisterende grupper, husmenigheter, og alle typer menigheter uavhengig hvilken bevegelse den er tilknyttet. Fellesneveren for alle disse er at de ser behovet for å stå sammen med noen som forkynner Jesu ubetingede Nåde og Guds ubetingede kjærlighet.Her kan du se noen som er med som partnere i dette arbeidet:

 

https://www.amazinggrace.no/churches