TENTRO -Konfirmasjon

– et frikirkelig konfirmasjonsalternativ

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativ som er åpent for alle. Tentro tar tak i hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro.

Samlingene er bygd for å gi opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer.Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra Evangeliehuset Åsgreina som står ansvarlige for turer, gruppesamlinger og undervisningskvelder, men du kan være med på Tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv. Det stilles ingen krav til dåp, og heller ikke at du knytter deg til menigheten.

Tilbudet er gratis

En frivillig påskeleir vil koste ca 1500kr.

Viktige datoer:

Oppstart: september 2018
Bli kjent tur: oktober 2018
Påskeleir: Påsken 2019
Avslutning: april 2019

Kontaktpersoner:

Elisabeth Fidje
Telefon:40612621

 

Ruth Anne Sørheim
Telefon:04530468

Sjekk Tentros facebookside!

Ledere:

Elisabeth Fidje
Ruth Anne Sørheim
Kristoffer Hjelle
Lone Varne
Ida Jømne