Bli engasjert

Hva har du av gaver og talenter? Del gjerne med oss hva du ønsker å engasjere deg i eller hva du brenner for: post@evhuset.no

Her kan du se lister over ulike tjenestegrupper i Evangeliehuset. Vi vil gjerne hjelpe deg til å oppfylle det kallet Gud har lagt i ditt hjerte, til å bruke dine gaver i tjeneste for Han. Når Gud velsigner tjenesten kan selv det minste bidrag få enorme konsekvenser! Det er summen av våre tjenestegaver som bestemmer hvilket uttrykk fellesskapet får. Vi er kalt til å gjøre det beste vi kan med de ressursene vi har. Velkommen i tjenestefellesskapet!
Den Gode Timen- Bønn og felleskap
Lede Gudstjenester.
Undervise/Forkynne
Lovsang/ Sang eller spille et instrument.
Møteverter
Knutepunktet eller Barnekor/ menighetens utadrettede barnevirksomhet.
Ungdomsarbeid
V.I.P- Menighetens søndagsskole.
Teknikk – bilde eller lysmiksing
Generellt drift av huset.
Hjelpe til å ordne kveldsmat etter møtene
Menighetsplanting og Misjonsarbeidet.

Annet